Chính sách hoàn tiền

Sau đây là chính sách hoàn tiền hàng đối với các đơn hàng thanh toán trước, hoặc thanh toán khi đặt hàng online.

Điều kiện hoàn tiền

  • Đơn hàng đặt mua tại Vinamax, có chứng từ đã thanh toán đơn hàng.
  • Thời hạn hoàn tiền áp dụng không quá 5 ngày, kể từ ngày nhận sản phẩm.
  • Đặt hàng thành công nhưng không nhận được hàng, quá hạn thời gian giao hàng .
  • Sản phẩm nhận không đúng với sản phẩm đặt hàng, và khách hàng không đồng ý đổi hàng.
  • Sản phẩm bị lỗi, bị hư hỏng, sản phẩm cũ… khi khách hàng không đồng ý đổi hàng.

Thời gian hoàn tiền

Thời gian hoàn tiền sẽ được xử lý trong vòng từ 2 – 4 ngày làm việc không tính ngày lễ và chủ nhật.

Ghi chú

Mọi thông tin kiến nghị và các vấn đề liên quan đến hoàn tiền, quý vị vui lòng gửi thông tin đến email: nguyennho2v@gmail.com.